شرکت مهندسی قیر و آسفالت غرب

قیرهای امولسیون

قیر امولسیون

قیر امولسیون از معلق شدن ذرات بسیار ریز قیرخالص در آب با کمک افزودنی شیمیایی امولسیون ساز تولید می شود که به طور گسترده ای در راه سازی تحت عنوان آسفالت سرد و همچنین در امر نگهداری راه  استفاده می شود. در این نوع محصولات بعد از جدا شدن تدریجی آب لایه ای از قیر بر روی سطح باقی مانده  که به لایه های زیرین آسفالت نفوذ می کند. حضور آب به عنوان روان کننده مزیتهایی برای قیر امولسیون به همراه دارد که سازگاری با محیط زیست ،صرفه جویی در مصرف انرژی، حمل و نقل و انبار کردن راحت، صرفه اقتصادی و ایمنی در حین کار برخی از آن هاست. 

قیرهای امولسیون به سه گروه طبقه بندی می شوند: 

آنیونیک

کاتیونیک

نانیونیک

در عمل، دو گروه اول استفاده وسیع تری در ساخت و نگهداری راه ها دارند ولی نانیونیک ها در پیشرفت تکنولوژی امولسیون اهمیت بیشتری دارند.

شرکت مهندسی قیر و آسفالت غرب در زمینه تولید قیرهای امولسیون کاتیونی در ایران تخصص دارد.

این قیرها، بر اساس سرعت تبخیر آب موجود در ترکیباتشان به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

تندشکن

کندشکن

دیرشکن