آسفالت گوگردی Sulfur Extended Asphalt (SEA)

در حال حاضر دپوهای بزرگی از گوگرد در مناطق مختلف نفت خیز و پالایشگاهی کشور انباشته شده است. این گوگرد به صورت فرآورده های جانبی صنایع نفت وگاز تولید میشود که مشکلات محیط زیستی فراوانی را ایجاد نموده است از طرفی صادرات و استفاده از آن با امکان کمی مواجه است و مقرون به صرفه نیست. گوگردزدایی از بنزین و مازوت در دریانوردی مشکل گوگرد مازاد را بیشتر کرده است.
استفاده از گوگرد در آسفالت همیشه مدنظر متخصص های آسفالت در داخل و خارج از کشور بوده و در این زمینه در کشور با مطالبات زیادی همراه بوده است و درمواردی در قالب پروژه پایلوت مورد بهره برداری قرار گرفته شده است.
عمده گوگرد مصرفی در دنیا به منظور تولید اسید سولفوریک میباشد و فقط مقدار کمی از آن برای سایر صنایع استفاده میشود. هرچند استفاده از گوگرد در کنار قیر موجب افزایش مقاومت و توان باربری آسفالت شده و بهای تمام شده آن را کاهش میدهد اما دارای مشکلات زیست محیطی هم میباشد که استفاده از آن را منتفی نموده است.
از گوگرد مي توان در ساخت انواع كودهاي شيميايي، بتن گوگردي، صنايع دارويي و غذايي، نساجي، لاستيك و پليمر نيز استفاده کرد. همان طور که اشاره شد يكي از استفاده مهمی که از گوگرد میشود به كارگيري آن در امور مربوط به راهسازي و ساختن بتن آسفالتي گوگرد دار و يا ماسه آسفالت گوگردي مي باشد.
با توجه به آزمایش های انجام گرفته در این خصوص، نتیجه گرفته شد که روسازی های آسفالتی که گوگرددار هستند به طور نسبی مقامت بیشتر و بهتری در برابر عبور و مرور دارند.
محققان در حال حاضر جهت کاهش اثرات محیط زیستی این محصول در حال تحقیق و بررسی میباشد و استفاده از گوگرد تحقیقات بیشتری را طلب میکند هرچند استفاده از گوگرد در این تحقیقات اثرات نامطلوبی را هم به پرسنل آزمایشگاهی بجا میگذارد.
گوگرد بصورت خلوص کامل جسمی است جامد و زرد رنگ که در دمای 119 سلسیوس ذوب میشود و در صورت ادامه گرمادهی در 160 درجه سلسیوس وسکوزیته آن افزایش می یابد و در درجه حرارت های خیلی بالا گاز سمی SO2 تولید مینماید که در ترکیب با آب اسید سولفوریک تولید می شود که بسیار خورنده است.
وزن مخصوص گوگرد در حالت جامد دوبرابر قیر است.
در حال حاضر استفاده از آسفالت گوگردی در دنیا محدود شده است و در بعضی از کشورها کاملاً متوقف شده است. خورندگی ماشین آلات تولید و پخش در زمان تولید و بهره برداری در کنار مسائل زیست محیطی اهمیت می یابد.
هرچند استفاده از گوگرد موجب افزایش مقاومت آسفالت می شود ولی در افزایش انعطاف پذیری و چسبندگی آن موثر نیست.
گوگرد را به دو صورت میتوان به آسفالت اضافه نمود:
1-  اضافه کردن گوگرد به مصالح داغ آغشته به قیر
2-  مخلوط کردن گوگرد با قیر قبل از اضافه شدن به مصالح داغ
براي تهيه آسفالت گوگردي بهتر است ابتدا قير و گوگرد با هم تركيب شـده سـپس بـه مـصالح افـزوده
شوند.
معرفی تهيه چند طرح مختلف از آسفالت گوگردي:
•  آسفالت گوگردي تهيه شده با گوگرد مذاب
•  آسفالت گوگردي تهيه شده با گوگرد جامد
•  امولسيون آسفالت گوگردي
 

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •