بهسازی آسفالت

از عوامل مهمی که ممکن است باعث خرابی رویه آسفالتی راه ها شود را میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-  کیفیت و جنس مصالح زمین منطقه و سابگرید.
-  وزن و تعداد ترافیک عبوری از رویه راه تعداد(وزن وسایل نقلیه سنگین در مقابل تعداد وسیله نقلیه سبک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است)
-  شرایط جوی و منطقه ای که راه در آن قرار دارد، تعداد روزهای یخبندان و مقدار گرمای محیط و از همه مهمتر تغییرات درجه حرارت در فصل های مختلف و در شبانه روز.
-  آیا در زمان ساخت همه اصول اجرایی و کنترل های لازم توسط پیمانکار و دستگاه نظارت بخوبی انجام شده، از قبیل کیفیت قیر، مصالح مصرفی در آسفالت خصوصیات اساس و زیراساس و جنس مصالح دانه بندی و تراکم مصالح از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
-  اقدامات انجام شده در نگهداری و مرمت آسفالت بموقع رویه آسفالتی در بالا بردن عمر مفید آسفالت اهمیت می باشد.
-  توپوگرافی منطقه خصوصاً مقدار شیب طولی راه نیز در عمر مفید رویه آسفالتی مهم است.
-  عبور وسایل نقلیه با لاستیک یخ شکن و زنجیر چرخ در فصل یخبندان در مناطق سرد در خرابی آسفالت موثر است.
خرابی رویه های آسفالتی به دو دسته عمده شامل خرابی های سطحی و خرابی های اساسی طبقه بندی می شوند.
در خرابی های سطحی فقط شامل مشکلات رویه آسفالتی راه میشود مانند قیرزدگی و پریدگی دانه ها و تغییرات شیمیایی در قیر آسفالت و یا مناسب نبودن مصالح سنگی موجود در آن است. اما تغییرات اساسی شامل لایه های زیرین آسفالت مانند اساس و زیر اساس و لایه های پایین تر هم میگردد.
استفاده از شیوه بهسازی آسفالت بستگی به نوع خرابی آن دارد و شناخت نوع خرابی آسفالت در تعمیرات و بهسازی آن حائز اهمیت است.
 در خرابی های سطحی فقط به بهسازی و تعمیر رویه آسفالتی توجه و اقدام میشود در صورتیکه در خرابی های بنیادی نه تنها رویه آسفالتی بایستی مرمت گردد بلکه لایه های زیرین هم بایستی اصلاح گردند.
اصولاً مرمت رویه راه به دو دلیل عمده صورت میگیرد:
1-  افزایش توان باربری راه
2-  اصلاح ناهمواری ها، ترک ها و تغییر شکل های ایجاد شده به روی سطح آسفالت 
نوع خرابی میتواند شامل:
-  ترک انعکاسی
-  برشی
-  ترک بین دو باند آسفالتی
-  ترک آکس فینیش
-  ترک انقباضی
-  ترک برشی
-  ترک های پوست سوسماری و موزاییکی
-  ترک های لبه آسفالت
-  موج
-  گودی و رد چرخ
-  نشست های موضعی
-  تورم
-  قیرزدگی و روزدن قیر
-  پریدن دانه ها و کچلی آسفالت
-  صیقلی شدن سطح آسفالت
پس از تشخیص هرکدام از موارد فوق درمان خاص خود را طلب میکندو اصلاح هر کدام شیوه مخصوص بخود را دارد که از موضوع بحث این مقاله خارج است.
 
 
 
 
 
 

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •