آسفالت نیمه گرم(WMA)

با استفاده از کف قیر میتوان نسبت به تهیه آسفالت نیمه گرم اقدام نمود. در تهیه آسفالت نیمه گرم امکان تولید و اجرای آسفالت در دماهای پایین تر از دماهای معمولی در آسفالت گرم فراهم است و میتوان دمای تولید آسفالت را تا حداکثر 25 درصد کاهش داد. این دما بین 140 تا 160 درجه سانتیگراد است. هر چند در این روش نیز قیر بایستی سنگدانه ها را بخوبی پوشش دهد میتوان آسفالتی با کیفیت لازم از نظر کارپذیری و تراکم فراهم نمود. این روش بعنوان یک تکنولوژی جدید معرفی شده است. از کف قیر برای تثبیت خاک در راهسازی نیز استفاده میشود.
برای تهیه کف قیر مقدار کمی آب سرد را به کمک نازل به درون قیر داغ تزریق میکنند که در اثر انبساط سریع بخار آب حباب های میکروسکوپی درون قیر (قیر چیست) تشکیل میشود و حجم آن را افزایش میدهد که در این حالت قیر براحتی و در درجه حرارت کمتر مصالح سنگی را پوشش میدهد و موجب کاهش کندروانی آن میگردد. استفاده از این روش در کارخانه های قدیمی نیز فراهم است.
آسفالت نیمه گرم براساس کاهش کندروانی قیر برای مخلوط شدن با مصالح سنگی در دمای کمتر از مخلوط های آسفالتی داغ میسر است از میان انواع روش های کاهش کند روانی قیر میتوان به تبدیل قیر بصورت کف قیر اشاره کرد که موجب افزایش کارایی قیر میگردد.
برای تهیه آسفالت نیمه گرم میتوان از افزودنی های شیمیایی هم بهره گرفت که مشابه قیر معمولی از آن استفاده میشود.

از مزایای آسفالت نیمه گرم میتون به موارد ذیل اشاره کرد:
•  کاستن از مصرف سوخت برای تهیه آسفالت
•  حرارت کمتر باعث میشود آلاینده ها و بوهای سمی کمتری تولید شود
•  افزایش تراکم روسازی
•  بهبود شرایط کار در محل کارخانه آسفالت
استفاده از روش آسفالت نیمه گرم موجب میگردد پیرشدگی اولیه قیر کاهش یابد و موجب کاهش سخت شدگی ناشی از اکسیداسیون قیر شده و رویه آسفالتی را انعطاف پذیر میکند.
از معایب استفاده از روش آسفالت نیمه گرم این است که ممکن است در اثر کاهش دما مصالح سنگی بخوبی خشک نشوند و پیوند مناسب بین قیر و مصالح ایجاد نگردد و برای جبران این موضوع بایستی از افزودنی ها استفاده کرد هرچند که موجب هزینه بیشتری می شود.
 

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •