تفاوت قیرهای امولسیونی با محلول

تفاوت قیرهای امولسیونی با محلول
عمده تفاوت قیرهای امولسیون و MC در ماده ای که آنها را به مایع تبدیل می کند است.

الف: قیرهای امولسیون

1- قیرهای امولسیونی از مخلوط کردن قیر و آب و به کمک ماده امولسیون ساز(امولسیفایر) حاصل میگردد.
2- قیرهای امولسیونی از نقطه نظر زیست محیطی بسیار مناسب تر هستند و کمترین خسارت را به محیط زیست وارد میکند. بطوریکه به جای تبخیر و تصعید حلال های نفتی موجود در قیرهای محلول و نشر آن در محیط زیست که باعث آلودگی محیط میگردد در امولسیون آب آن تبخیر شده و کمترین ضرری به محیط زیست وارد نمیکند.
3- به دلیل استفاده از آب جهت مایع کردن قیر بهره برداری و استفاده از آن مقرون به صرفه است.
4- به دلیل نیاز کمتر به گرمادهی در هنگام استفاده انرژی مصرفی و زمان کاری کاهش می یابد.
5- قیرهای امولسیونی در هنگام حمل و نقل و بهره برداری خطر آتش سوزی و انفجار آن وجود ندارد.
6- به دلیل استفاده از آب جهت مایع نمودن قیر در هنگام اجرا و پس جدا شدن آب موجود در آن، قیر موجود در امولسیون خاصیتی بسیار بیشتر از قیرهای محلول در شرایط مساوی برای چسبیدن به مصالح و نفوذ در مصالح سنگی دارد.
7- مدت زمان نگهداری برای قیرهای امولسیونی محدود بوده و از این نظر استفاده از قیرهای محلول مدت نگهداری طولانی مناسب تر هستند و نیاز به سیرکولاسیون ندارد اما قیرهای امولسیون برای نگهداری بلندمدت نیاز به سیستم سیرکولاسیون دارند.
8- قیرهای امولسیون در مقابل یخ زدگی بایستی محافظت گردند در صورتیکه قیرهای محلول این محدودیت را ندارند.
9- استفاده از قیرهای محلول در شرایط نمناکی و رطوبت هوا مناسب نمیباشد.
10- قیرهای امولسیون ممکن است بدلیل وجود جسم خارجی در مخزن و یا دلایل دیگر شکسته و آب آن جدا شده و از این نظر حساس هستند و پس از شکست عملاً غیرقابل بهره برداری هستند. در صورتیکه قیرهای محلول از دوام بهتری برخوردار هستند.
بیشتر بخوانیم در:

قیر امولسیون چیست؟

قیر امولسیون

ترک گیری با قیرهای امولسیونی

انواع قیرهای امولسیونی


ب: قیرهای محلول

1- در قیرهای محلول بجای آب در قیر امولسیون از مخلوط کردن قیر و حلال های نفتی حاصل میشوند.
2- به دلیل استفاده از حلال نفتی در قیرهای محلول استفاده از آن در محیط زیست همراه خسارت برای آن است.
3- به دلیل استفاده از حلالهای نفتی برای مایع نمودن قیر، استفاده از آن گرانتر بوده و در مقایسه با قیرهای امولسیونی مقرون به صرفه نمی باشد.
4- در هنگام بهره برداری برای روان شدن هرچه بیشتر قیر محلول استفاده از حرارت و گرم کردن آن قبل از مصرف لازم است که موجب میگردد هزینه های اجرا افزایش یابد.
5- قیرهای محلول در هنگام گرم کردن و حمل و نقل و بهره برداری به دلیل وجود مواد نفتی در آن بسیار خطرناک هستند و بایستی با احتیاط کامل با آن برخورد کرد.
6- به دلیل استفاده از حلال های نفتی برای مایع کردن قیر مدت زمان زیادی برای تبخیر آن لازم است و پس از تبخیر درمقایسه با قیر امولسیونی از کیفیت کمتری برخوردار است.
7- قیرهای محلول برای نگهداری محدودیت ندارند و در صورت نگهداری طولانی فقط ممکن است مقداری مواد فرار آن متصاعد گردند که با اضافه کردن مواد نفتی میتوان این مشکل را حل نمود.
8- قیرهای محلول در مقابل درجه حرارت های زیر صفر مقاوم بوده و شرایط آب و هوای زمستانی در آن تاثیری ندارد.
9- قیرهای محلول کاملاً سیاه رنگ هستند در صورتیکه قیرهای امولسیونی قهوه ای تیره میباشند.
10- استفاده از قیرهای امولسیونی در شرایط مرطوب و نمناکی محیط و رطوبت بالا بلامانع است و مشکلاتی را در پی نخواهد داشت.
 

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •