تولید آسفالت سرد

 
کارخانه های تولید آسفالت سرد میتوانند صورت مداوم(Continuous) و یا بصورت بچ(دسته ای) طراحی و بهره برداری شوند. هرچند روش پیوسته معمول تر است. اصطلاح کارخانه "آسفالت سرد" بدین معنی است که در کارخانه مصالح سنگی گرم نمیشوند ولی به آن قیر امولسیون گرم تزریق میگردد در این کارخانه ها هیچ مشعل، خشک کن و دستگاه جمع کننده گرد و غبار و سرندهای گریدبندی وجود ندارد.
هرچند بین های گرم و سیلوهای ذخیره مواد مخلوط شده میتواند وجود داشته باشد و اختیاری است. کارخانه های آسفالت سرد در مقایسه با کارخانه های آسفالت گرم ساده تر هستند و اغلب موبایل میباشند و بصورت واحدهای پیش ساخته آماده میشوند از این کارخانه ها میتوان برای تولید آسفالت سرد با کف (Foumed Bitumen) نیز استفاده کرد. 
برای تولید قیر کف دار هوا را به کمک نازل هایی تحت فشار به آن میدمند. با آزاد شدن فشار، آب همراه هوا منبسط میشود و در نتیجه فوم قیر(Foumed Bitumen) ایجاد میشود که از آن برای پوشش دادن مصالح آسفالت سرد استفاده میشود. در کارخانه های آسفالت سرد مداوم (Continuous) مصالح را قبلاً گریدبندی میکنند سپس به کمک فیدرهای کالیبره شده وارد کارخانه می شود آنگاه سنگدانه ها به کمک نوار نقاله به همراه سیمان و یا آهک هیدراته به عنوان پرکننده وزن شده و وارد میکسر میشود.
در یک کارخانه آسفالت سرد مداوم ، مصالح تک سایز از پیش آماده شده با استفاده از فیدرهای نقاله ای شکل دارای سرعت متغیر از پیش کالیبره شده و اختصاصی ، وارد کارخانه  می شوند.
فیدرها بر اساس درصد مورد نیاز در مشخصات مخلوط نهایی تنظیم می شوند و سپس سنگدانه ها روی نوار نقاله وزنی کمربندی تغذیه می شوند. قبل از قسمت وزن بر روی نوار نقاله ، سیمان ، آهک هیدراته یا پرکننده (فیلر)با استفاده از یک سیلو و یک سیستم کاهش وزن بر روی خوراک جمع شده اضافه می شود. بدین ترتیب نقاله توزین وزن کل مصالح مرطوب پرکننده خشک را وزن اندازه گیری می کند. سنگدانه ها و پرکننده در یک میکسر پارویی بصورت پیوسته مداوم تخلیه می شوند. این یک میکسر عریض با یک صفحه چرخشی نصب شده در انتهای قسمت تخلیه است. سیگنال حاصله از نقاله توزین اندازه گیری قیر و یا امولسیون یا قیر تزریقی را به میکسر پیوسته از طریق نوار پاشش کنترل می کند.
مخلوط سرد بطور مستقیم و یا با استفاده از نقاله و یا از طریق یک قیف داخل کامیون ها تخلیه میگردد. بارگیری مستقیم کامیون شامل سیستم کنترل تنظیم شده برای تولید مقدار خاص مورد نیاز در کامیون است. یک کارخانه آسفالت سرد بچ به جای یک مخلوط کن پیوسته ، دارای یک میکسر پارویی با تخلیه در قسمت پایینی  و یک قیف توزین  قیر به جای سیستم اندازه گیری قیر دارد. هر بچ به طور جداگانه ساخته می شود ، در حالی که در یک کارخانه پیوسته آسفالت سرد ، به اندازه هر بار کامیون یا هر ظرفیت سیلو  بطور اختصاصی برای تولید تعیین می شود.
تخلیه مداوم به داخل کامیون ها از قیف بزرگ برابر با همان تولید پیوسته است. ظرفیت هایی تا 400 تن در ساعت به راحتی در کارخانه های آسفالت سرد تولید میگردد.
با این حال ، برای تغذیه کارخانه باید از سنگدانه های از پیش آماده و یک اندازه استفاده شود و عملکرد محصول نهایی آسفالت سرد نیز محدود است. توسعه بیشتر این کارخانه های آسفالت سرد در حال حاضر در حال انجام است.
فواید کارخانه های آسفالت سرد به شرح ذیل می باشد:
هزینه اولیه پایین تجهیزات
هزینه های عملیاتی و نگه داری پایین
هزینه پایین مخلوط نهایی
کاهش اثرات زیست محیطی ، زیرا نیاز به گرم کردن و خشک کردن سنگدانه ها نیست
طراحی ساده
سهولت انطباق برای طراحی متحرک و پیش ساخته
سهولت دستیابی به ظرفیت های تولید بالا
قابلیت تولید بچ های کوچک
تولید بدون هدر رفتن مواد
ذخیره مواد مخلوط ضروری نیست
قابلیت افزودن RAP
معایب و محدودیت های کارخانه آسفالت سرد:
مواد خوراکی از پیش آماده شده با اندازه یکسان ضروری هستند، در غیر این صورت کیفیت مخلوط نهایی را نمی توان تضمین کرد.
عملکرد محدود محصول نهایی آسفالت سرد

 بیشتر بخوانید در:
آسفالت سرد

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •