انواع قیر و کاربرد آن

قیرها با پایه نفتی به سه دسته عمده به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:
1-  قیرهای خالص مانند قیرهای با درجه نفوذ مثل 70-60 و قیرهای PG مانند 30-75
2-  قیرهای محلول مانند قیرهای MC، RC، SC
3-  قیرهای امولسیونی مانند قیرهای CMS، CRS، CSS
 
قیرها در راهسازی به سه منظور عمده به شرح زیر استفاده می شوند:
1-  ایجاد چسبندگی بین لایه های مختلف روسازی
2-  آب بندی آسفالت های موجود و قدیمی
3-  اختلاط با مصالح سنگی (در تهیه آسفالت)
 

قیرها در شرایط طبیعی درجه نفوذ خیلی کمی دارند و عملاً  به صورت مستقیم در راهسازی  قابل استفاده  نیستند و به همین دلیل  برای استفاده از قیرها در راهسازی از سه روش تبدیل قیر استفاده می شود.

1-  روش گرم کردن قیرهای خالص Heating
2-  استفاده از حلال های نفتی بمنظور روان کرذن آن که در این حالت به آن قیر محلول می گویند.
3-  استفاده از امولسیون قیر که در اینصورت طبق فرآیندی قیرهای خالص را به کمک ماده امولسیون ساز با آب ترکیب و آن را روان می کنند.
 
قیرهای خالص در راهسازی فقط به منظور ساخت و تولید آسفالت گرم استفاده می شود ولی به کمک قیرهای محلول و امولسیون میتوان عملیات دیگری را نیز در راهسازی اجرا کرد مانند:
•  مخلوط های آسفالتی سرد
•  آسفالت مخلوط در محل
•  آسفالت های حفاظتی و آب بندی
•  آسفالت سطحی یک یا چند لایه
•  قیرپاشی
•  اجرای اندود سطحی
•  اجرای اندود نفوذی
 
قیرهای محلول از اختلاط دو ماده اصلی نفتی بشرح زیر ایجاد میگردند که تحت فشار و حرارت ساخته می شوند.
1-  قیرهای خالص
2-  حلال های هیدروکربنی
قیرهای خالص حسب اینکه دارای چه ترکیبات و مشخصاتی باشند، حلال های هیدروکربنی خاص خود را جهت تولید طلب می کنند و علاوه آن تنوع قیرهای محلول به کندگیر، دیرگیر و زودگیر نیز به این تنوع استفاده است.
در حال حاضر این شرکت با استفاده از قیرهای پالایشگاه های نفت جی و پاسارگاد که در بورس کالا عرضه و به فروش میرسد سایر مواد اولیه خود را نیز از بورس کالا و براساس بهترین مواد موجود در کشور از بهترین پالایشگاه های کشور تهیه و به مصرف میرساند بطوریکه محصولات نهایی تمامی استانداردهای ایران و جهانی را طی میکند.
محصولات صادراتی این شرکت علاوه بر اینکه در آزمایشگاه مجهز در شرکت کنترل میشود توسط شرکت های بازرسی کننده که مورد تایید خریدار هستند نیز کنترل میشود مانند شرکت های S.G.S و Geochem که در بندر و مرزهای خروجی مستقر هستند علاوه بر آن توسط شرکت ها و آزمایشگاه های بازرسی خریدار (BV) در کشور مقصد هم کنترل انجام میشود.
علاوه بر استاندارد 12505 ایران استانداردهای (ASTM) و آشتو (SHTO) و استاندارد اروپا (EN) هم از استانداردهای جهانی هستند که تواماً  براساس آن تولیدات انجام میشود.

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •