فروش قیر صادراتی

انواع قیرهای محلول و امولسیونی در قالب قیرهای مایع از تولیدات این شرکت است علاوه بر فروش برای مصرف داخلی و تامین نیاز کشور بخش مهمی از محصولات را در قالب قیر صادراتی به خارج از کشور صادر مینماید.
فروش قیر صادراتی توسط کارگروه فروش خارجی این شرکت صورت میگیرد.
انواع قیرهای امولسیونی کاتیونیک مانند قیرهای مایع CRS و CMS و CSS از جمله فروش قیر صادراتی این شرکت را شامل میگردد علاوه بر آن قیر صادراتی محلول نیز در قالب قیرهای RC، MC و SC از جمله صادرات این شرکت است.
علاوه بر کشورهای آفریقایی قیر صادراتی این شرکت به بنادر شرق آسیا و ترکیه و آسیای میانه و امارات متحده عربی هم ارسال میگردد. محصولات این شرکت بصورت بشکه و IBC تانک و هم بصورت فله عرضه میگردد.
مشخصات فنی قیرهای صادراتی براساس جداول بشرح ذیل است:
 

قیرهای امولسیونی:

CRS-1:

CRS-1


CRS-2:

CRS-2


CMS-2:

CMS-2


CMS-2h:

CMS-2h

CSS-1h:

CSS-1h

قیرهای محلول:

MC-30:

MC-30


MC-250:

MC-250

MC-70:

MC-70

MC-800:

MC-800

MC-3000:

MC-3000

RC-70:

RC-70

RC-250:

RC-250

RC-800:

RC-800

RC-3000:

RC-3000

SC-70:

SC-70

SC-250:

SC-250

SC-800:

SC-800

SC-3000:

SC-3000

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •