ترک گیری با قیر امولسیون

درزگیری رویه های آسفالتی:
روسازی راه ها بطور مستمر در معرض انواع مختلفی از تنش ها قرار میگرد این تنش ها ناشی از بار ترافیکی، گذر زمان، رطوبت و بارندگی و یخبندان و حرارت خورشید است و همچنین یکی دیگر از دلایل آن تغییر شکل و ضعف لایه های زیرین راه است که در نهایت این تنش ها موجب ایجاد خرابی و ترک در لایه روسازی میگردد. این خرابی ها و بطور کلی ترک ها ناشی نتیجه فرسوده شدن روسازی راه ها میشود.
در واقع ترک خوردگی راه در زمانی اتفاق میفتد که تنش کششی و فشارهای مربوط به عبور وسایل نقلیه از فشار و توان مقاوت مخلوط آسفالتی تجاوز کند.
همه ساله بودجه قابل توجهی صرف مرمت و تقویت روسازی راه ها و ترک گیری آسفالت می شود. هدف از نگهداری روسازی راه ها مرمت و اصلاح نقایص ایجاد شده ناشی  از عوامل فوق است. درزگیری رویه آسفالتی راه ها بعنوان یک روش نگهداری پیشگیرانه محسوب میگردد. پر کردن ترک های آسفالت بلافاصله پس از پیدایش آن از اهمیت زیادی برخوردار است خصوصاً در مناطق سردسیر و پر باران که یخبندان ایجاد میشود یخ زدگی آب موجود در ترک ها تخریب روسازی را دو چندان میکند و در این مناطق درزگیری مهمتر از سایر نقاط است. پر کردن ترک ها معمولاً یا با مواد گرم پرکننده و یا سرد صورت میپذیرد.
ایجاد ترک در رویه آسفالتی راه ها به دو دسته عمده طبقه بندی می شوند:
1- ترک های ناشی از عدم توان باربری لایه های روسازی در زیر سطح آسفالت(خرابی های بنیادی)
2- ترک های ناشی از رویه آسفالتی(خرابی های سطحی)
دلایل زیادی در ایجاد ترک در رویه های آسفالتی برای دو این حالت متصور است که در این گزارش به آن اشاره ای میگرددو تنها اشاراتی به چگونگی مرمت آن پرداخته میشود این ترک ها میتوانند منفرد و یاچندتایی، عرضی، طولی، بلوکی، پوست سوسماری باشند.
درزگیری با استفاده از قیرهای امولسیونی اصلاح شده لاستیکی روشی موثر برای پر کردن ترک های رویه آسفالتی راه ها هستند برای اینکار ابتدا به وسیله دستگاه مخصوص شیارکن کاتر ترک باز شده که در این حالت نباید ترک عمیق تر شود و پس از تمیز کردن از گرد و خاک و نخاله و خشک کردن ترک به کمک فشار هوای گرم با استفاده از این مواد پر میشوند بدینصورت پس از آن از نفوذ آب به داخل بدنه آسفالت و لایه های زیرین جلوگیری شده و رویه راه حفظ میگردد.بدیهی است این روش شامل خرابی های عمده و تورم و نشست راه و چاله نمی شود.
استفاده از قیرهای امولسیونی جهت پر کردن ترک ها در عملیات درزگیری آسفالتی بعنوان روش سرد شناخته میشود. جهت اجرا از قیف مخصوص بلند بهره برداری می شود زمان شکست قیر امولسیون به نوع امولسیون مصرفی و دما و رطوبت محل اجرا بستگی دارد در درجه حرارت پایین و رطوبت زیاد زمان عمل آوری قیر امولسیونی را افزایش میدهد. در همین ارتباط پیشنهاد می شود عملیات اجرایی در زمان گرمای هوا و به حداقل رسیدن رطوبت آن انجام شود حداقل درجه حرارت درزگیری با قیرهای امولسیونی ده درجه سلسیوس تا حداکثر 20 درجه است در این صورت گرمادهی قیر امولسیونی نباید از حداکثر 60 درجه سلسیوس بیشتر شود.
پس از تزریق قیر امولسیونی بایستی زمان داد تا قیر به خوبی نفوذ کرده به عمل آید و این زمان برای قیرهای امولسیونی طولانی تر است و بایستی در این مدت از عبور ترافیک بر روی آن خودداری گردد. سپس با استفاده از ماسه خشک عاری از هرگونه آلودگی بصورت لایه نازک بر روی آن پخش گردد بطوریکه پس از عمل آوری قیرهای امولسیونی ماسه ها بصورت سرتاسری قیر امولسیونی را بپوشاند.
قبل از بازگشایی ترافیک ماسه اضافی و باقیمانده بر روی سطح راه بایستی از سطح راه زدوده شوند.
 
 
 
 
 
 

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •