بلک بیس (Black base)اساس آسفالتی

بلک بیس (Black base)اساس آسفالتی
لایه اساس عبارت است از لایه ای از مصالح مرغوب سنگی شکسته شده یا شنی که مابین لایه زیراساس و لایه آسفالتی قرار میگیرد و از سنگ شکسته و یا شن و ماسه شکسته و در مواردی مصالح تثبیت شده با آهک و سیمان ساخته می شوند. مشخصات دانه بندی و ابعاد این لایه تعریف شده و بایستی مطابق آن بخش و با رطوبت بهینه کوبیده شود.همچنین میتوان لایه اساس را با قیر تثبیت کرد که در این حالت به آن بتن آسفالتی کم قیر (اساس قیری)Black Base میگویند. 
قشر اساس قیری اولین قشر روسازی شناخته میشود و شامل مخلوط مصالح سنگی است با قیر با مشخصات فنی مربوط که بر روی بستر راه(سابگرید) و یا روی زیر اساس اجرا میگردد این قشر جایگزین اساس معمولی میشود.
اساس قیری با دانه بندی درشت و مقدار قیر کمتر از بیندر و توپکا شناخته میشود. ماکزیمم قطر سنگدانه های آن معمولاً کمتر از 50 میلیمتر و به ندرت تا 75 میلیمتر میرسد. استفاده از بلک بیس(اساس قیری) جز در شرایط خاص نظیر مناطق در معرض یخبندان توصیه نمیگردد هرچند برای شیب های تند به منظور افزایش اصطکاک و چسبندگی بین لایه ها هم مورد استفاده می باشد از اساس قیری به دلیل زهکش نبودن حتی الامکان نبایستی استفاده کرد و استفاده از این روش در روسازی راهها به نظر مهندسین مشاور وابسته است.
از اساس قیری با دانه بندی باز به عنوان یک لایه کمتر زهکش استفاده میگردد هرچند استفاده از بیس بدون قیر بدلیل زهکش بودن آن ارجحیت دارد اما این اساس قیری اغلب برای کنترل ترک های انعکاسی استفاده میشود.
برای تولید بلک بیس از قیرهای با درجه نفوذ و یا PG در کارخانه تولید آسفالت گرم بهره برداری می شود و پس از پخش و اجرا متراکم میگردد و در تمام مدت اجرای آن تا تکمیل قشر آسفالت توپکا از تردد وسایل نقلیه بر روی راه باید جلوگیری شود.
نوع روسازی که در آن بجای بیس معمولی بلک بیس استفاده می شود را روسازی تمام آسفالت یا روسازی آسفالتی تمام عمق هم مینامند که توسط انستیتو آسفالت آمریکا پیشنهاد شده است و اغلب برای بارگزاری های سنگین استفاده می شود و لایه بلک بیس در روسازی تمام آسفالت مانند بیس معمولی عمل می کند و مانند بیس معمولی اندود سطحی بایستی در بین دو لایه آسفالت بلک بیس و بیندر اجرا شود تا دو لایه آسفالتی بخوبی به همدیگر بچسبد.
 

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •