برگزاری نهمین دوره نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته
برگزاری نهمین دوره نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته
نهمین دوره نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت  و ماشین آلات وابسته تهران 96، در تاریخ 23 الی 26 بهمن ماه 96 برگزار می شود.
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران
آدرس: تهران، بزرگراه چمران
زمان برگزاری: 23 الی 26 بهمن ماه 1396