برگزاری دوره آموزشی آنلاین باموضوع شناخت علل انواع خرابی روسازی های آسفالتی و بتنی و روش های تعمیر و نگهداری آنها
برگزاری دوره آموزشی آنلاین باموضوع شناخت علل انواع خرابی روسازی های آسفالتی و بتنی و روش های تعمیر و نگهداری آنها
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میکند
دوره آموزشی تخصصی آنلاین
موضوع:

شناخت علل انواع خرابی روسازی های آسفالتی و بتنی و روش های تعمیر و نگهداری آنها

زمان:
30 شهریور ماه از ساعت 9:30  لغایت 13:30
4 ساعت آموزش
معرفی انواع خرابی در روسازی های آسفالتی و روش های تعمیر و نگهداری آنها
مدرس دوره: دکتر فریدون مقدس نژاد
استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
با ارائه گواهینامه حضور در دوره
اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
www.LMS.bhrc.ac.ir