CSS-1h

قیر امولسیون دیرشکن CSS-1h 

CSS-1h قیر امولسیون کاتیونی دیرشکنی است که 57% قیر در بر داشته، به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2397M-13 به تولید می رسد.

جدول مشخصات

مشخصات حداقل حداکثر روش آزمون
تعيين کندرواني سيبولت- فيورل در دمای °50 سانتیگراد (ثانيه) 20 100 ASTM D7496
پايداري در برابر ته نشيني در 24 ساعت (%) - 1 ASTM D6930
تعیین بار ذره ای مثبت مثبت ASTM D7402
دانه بندی الک (%) - 0.1 ASTM D6933
اختلاط با سيمان (%) - NA ASTM D6935

تقطیر:

مقدار روغن تقطیر شده امولسیون(%) - - ASTM D6997
تعيين مقدار قير باقيمانده از تقطير (%) 57 - ASTM D6997

آزمون روی قیر پسماند فرآیند تقطیر:

نفوذ در دمای ° 25 سانتیگراد با وزن 100 گرم و مدت 5 ثانيه (1/0 میلیمتر) 40 90 ASTM D5
کشش در دمای ° 25 سانتیگراد با سرعت 5 سانتيمتر بر دقيقه (سانتيمتر) 40 - ASTM D113
انحلال پذیری در تریکلرواتیلن 97.5 - ASTM ِ2042

نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی


  آسفالت سرد کارخانه ای - اساس، آستر و رویه

 • دانه بندی پیوسته


  قیر پاشی

 • اندود آب بندی بدون سنگدانه فوگ سیل

 • اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل زیاد

 • اندود سطحی تک کت

 • غبارنشانی داست بایندر

 • مالچ پاشی


  درزگیرها

 • رویه های آسفالتی


  آسفالت های حفاظتی

 • دوغاب قیر و ماسه اسلاری سیل

نحوه تهیه

قیر امولسیون دیرشکن CSS-1h به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:
 • فله (به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

 • بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

 • بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم