شرکت مهندسی قیر و آسفالت غرب

فروش داخلی

بخش اعظم محصولات کارخانه در بازار داخلی ایران با عرضه در بازار بورس داخل به صورت قیر فله به فروش میرسد. قیر MC30 وMC250 در قیرهای محلول و قیرهای امولسیونی از مرسوم ترین گریدهای قیرهای اصلاح شده میباشند که تقاضای بالایی در بین پیمانکاران راهسازی و راهداری برای تعمیر و نگهداری راه دارند. محصولات به هر دو صورت تحویل در درب کارخانه و تحویل در محل به فروش میرسند.