حریم خصوصی

حریم خصوصی بازدیدکنندگان وبسایت شرکت مهندسی قیر و آسفالت غرب

شرکت مهندسی قیر و آسفالت غرب، خود را متعهد به حفاظت از حریم خصوصی همه بازدیدکنندگان می‌داند. بازدیدکنندگان محترم می‌توانند بدون نیاز به وارد کردن هرگونه اطلاعات شخصی ازوب سایت این شرکت بازدید کنند. 
در صورت نیاز به برقرای ارتباط با این شرکت (از طریق فرم تماس موجود در سایت و یا آدرس ایمیل های مذکور) و ثبت یا درخواست هر گونه اطلاعات، شخص بازدیدکننده اجازه می‌دهد تا اطلاعات وی جمع آوری و استفاده گردد.
این اطلاعات در سرورهای امن این شرکت قرار می‌گیرد. ممکن است این اطلاعات و یا اطلاعات کامپیوتر فرد، از جمله آدرسIP، سیستم عامل و نوع مرورگر جمع آوری گشته و جهت مدیریت و اهداف بازاریابی مورد استفاده قرار گیرند، اما این موارد شامل اطلاعاتی که قابل استفاده برای تعیین هویت فرد باشند نخواهد بود.
مگر در مواردی که قانون ملزم بداند، این شرکت هیچ بخشی از اطلاعاتی که بازدیدکنندگان در اختیار می گذارند را در اختیار دیگران نگذاشته، به فروش نرسانده و توزیع نخواهد کرد