استانداردها و مجوزها

محصولات شرکت مهندسی قیر و آسفالت غرب دارای نشان استاندارد اجباری از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور بوده و مورد تأیید آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی می باشد. 
همچنین تمامی محصولات مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 12505 و استانداردهای بین المللی ASTM D2027 M و  EN 15322 برای قیرهای محلول و استانداردهای ASTM D2397 M و EN 13808  برای قیرهای امولسیون می باشند. 
این شرکت اولین دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای تولید قیرهای امولسیونی و همچنین یکی از معدود شرکت های دارنده گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه بعنوان آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در قالب استاندارد ISO 17025 به شماره NACI/Lab/776 است. 
بخشی دیگر از گواهینامه های اخذ شده عبارتند از :
- گواهینامه ISO 9001:2008   برای سیستم مدیریت کیفیت
- گواهینامه ISO 14001: 2004 برای سیستم مدیریت محیط زیست
- نشان CE و مجوز صادرات به اتحادیه اروپا جهت محصول امولسیون
نشان CE و مجوز صادرات به اتحادیه اروپا جهت محصول قیر محلول
- گواهی ISO 17025 برای تائید صلاحیت آزمایشگاه