پروژه های راهسازی و راهداری

وجود چندین تیم فنی اجرایی مجرب مستقر در استان ها و حضور 15 نماینده در استان های سراسر کشور و همچنین در اختیار داشتن جدیدترین فناوری ها و ماشین آلات به همراه بالاترین استانداردهای فنی سبب شده است که شرکت مهندسی قیر و آسفالت غرب و مجموعه شرکت های تابع یکی از مجریان با تجربه و مطرح در امر پروژه های نگهداری راه باشد.

این شرکت با داشتن توان اجرایی و تجربه و تخصص طولانی مدت مدیران ارشد آن در زمینه نگهداری راه و گواهینامه پیمانکاری خصوصاً در زمینه پوشش های حفاظتی آسفالت طی سال های اخیر موفق شده حدود 4000 کیلومتر از راه های کشور را پوشش دهد.

از جمله عملیات های نگهداری راه که به طور معمول در پروژه های راهداری این شرکت استفاده می شوند، عبارتند از: 

فوگ سیل

چیپ سیل

آسفالت حفاظتی

اندودهای آب بندی

در زیر به برخی از پروژه های این شرکت اشاره شده است.