قیر امولسیون زودشکن

قیر امولسیون زودشکن
قیر امولسیونی مورد استفاده برای تک کت و روکش های آسفالتی اغلب از نوع CRS1 به عنوان قیر زودشکن باشد، خصوصاً چنانچه روکش همزمان با عبور ترافیک همراه باشد که مشخصات آن بشرح زیر است:


دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •