حمل و نگهداری قیرهای امولسیونی


حمل(handling) و نگهداری(Storing) قیرهای امولسیونی:
قیر امولسیون از مخلوط ذرات قیری در فاز آبی تولید می شود به همین دلیل در حمل و نگهداری هم دارای مزایا و هم معایبی است. هنگامی که قیر امولسیونی(emulsion) ساخته شده است، باید بر روی مواد آن آزمایشات مربوط به منظور ثبات(Stability) مناسب برای ذخیره سازی(Storage)  و حمل و نقل(shipping) انجام شود. 
وزن(weight) قیر امولسیون به وزن آب نزدیک است که این باعث کمک به  قابلیت قیر امولسیونی در جلوگیری از ته نشین شدن(settle) در قسمت پایین و همچنین جلوگیری در لخته شدن(cream) در قسمت روی آن می شود.  
تست های مربوط به ته نشینی و ثبت ذخیره سازی در بیست و چهار ساعت تا پنج روز پس از تولید به منظور اطمینان از حفظ کیفیت تولید انجام می شود. آزمایش هایی بر روی نمونه های باقی مانده از قسمت بالا و پایین سیلندر مربوط به آزمایش در زمان معین گرفته می شود. تفاوت در خواص باقی مانده از بالا به پایین سیلندر برای اطمینان از حفظ مشخصات مورد نظر، با همدیگر مقایسه می شود.
تست شامل دمای امولسیون نیز می باشد بعضی از امولسیون ها قبل از حمل و نقل باید خنک شوند، در حالیکه دیگر امولسیون ها نیاز دارند دمای آنها در نزدیکی دمای تولید نگهداری شود.
در زمان ذخیره قیر موارد زیر باید رعایت شود:
  1. 1- امولسیون را بین 10 درجه سانتیگراد و 85 درجه سانتیگراد بسته به این که چه محصول و کاربردی دارد ذخیره می شود.
2- بر اساس نوع امولسیون و کاربرد آن در دماهای مخصوص به خود آن را در مخازن جداگانه ذخیره می¬کنیم.
3- دمای(temperature) بالا آب را تبخیر می کند در نتیجه خصوصیات امولسیون را تغییر می دهد دمای قیر امولسیون را از 85 درجه سانتیگراد نباید بیشتر کرد.
4- امولسیون نباید یخ(freeze)  بزند زیرا موجب تخریب آن می شود و قیر و آب جدا می شود در این حالت دو فاز از هم جدا شده و قابل استفاده مجدد نمی باشند. (شکست امولسیون) 
از هوای فشرده(forced air) برای هم زدن قیر امولسیون نباید استفاده کرد این کار باعث شکست امولسیون(breaking emulsion) می  شود.


حمل و جابجایی قیر امولسیون:

 زمانی که قیر امولسیون گرم می شود برای کاهش لخت شدگی بایستی آنرا هم زد (سیرکوله کردن).
برای جلوگیری از ایجاد کف، لوله های مسیر رفت و برگشت باید در کف تانکر قرار گیرند.
برای جابجایی قیر بایستی از پمپ هایی در مقاطع و حجم مناسب استفاده شود.
برای اطمینان پیدا کردن از سازگاری آب با قیر امولسیون در هنگام رقیق سازی بایستی مقداری از آن را آزمایش کرد.
امولسیون را نباید در تانکرهایی که حاوی مواد نامناسب میباشند بارگیری و حمل نمود.
•  قیر امولسیون را در معرض آتش و گرما و یا اکسیدکننده های قوی نباید قرار گیرد.
برای رقیق کردن قیر امولسیون آب را به آهستگی به آن اضافه میکنیم هرگز نباید قیر امولسیون را به تانکر آب اضافه کرد. امولسیون تندشکن را با آب رقیق نمی کنند.
امولسیون های با انواع و طبقه های مختلف را نباید با هم مخلوط کرد.
وقتی قیر امولسیون در زمان طولانی ذخیره شده است، قبل از مصرف آن باید به هم زده شود.
جهت جلوگیری از تلاطم امولسیون در کامیون های حمل امولسیون از تانکر های دارای تیغه موج شکن استفاده شود.
برای برداشتن و تخلیه امولسیون، آن را باید از کف برداشت کرد تا تاثیر ناخالصی حاصل از لخته شدن احتمالی به کمترین اندازه خود برسد.
از پمپ کردن و سیرکوله نمودن متوالی امولسیون خودداری کنید، زیرا ممکن است ویسکوزیته آن کاهش یافته و هوا وارد آن شود و امولسیون ناپایدار گردد.
  

چگونگی نمونه گرفتن از قیر امولسیون:

هدف از هر یک از روش های نمونه گیری، به درستی نشان دادن ماهیت و کیفیت ماده مورد نظر برداشت نمونه است. روش استاندارد نمونه گیری مواد قیری در شماره استاندارد ASTM D140 D بیان شده است. 
ظروفی که برای نمونه گیری استفاده می شود باید ظرف بطری دهن گشادی ساخته شده از پلاستیک، قوطی های دارای پوشش عایق پلاستیکی دهان گشاد با درب پیچی یا قوطی های سه لایه پوشش باشد. معمولاً نمونه ها در ظرف های چهار لیتری ریخته می شود.
در کارخانه، از امولسیون باید هنگام تولید یا ذخیره نمونه گیری شود. از محموله امولسیون سه نمونه گرفته می شود و نمونه ها به آزمایشگاه فرستاده می شود. میبایست دقت شود که نمونه آلوده نشود ظرف نمونه باید با حلال تمیز شده و از هر گونه مواد باقی مانده درون آن پاک شود. نمونه نباید به ظرف دیگری منتقل شود.

آزمایش قیر امولسیون
نکاتی در مورد ایمنی:
دقت جهت رعایت ایمنی در تمام مدتی که قیر جابجا می شود اجباری است.
در طول مدت نمونه¬گیری باید همه قسمت¬های دست پوشیده باشد. از دستکش و لباس آستین بلند مناسب استفاده شود.
در مدت زمان نمونه گیری باید از ماسک استفاده شود.
در طول مدت نمونه گیری نباید سیگار کشیده شود.
از تنفس دود، بخار و رطوبت، باید خودداری شود.


حفاظت و نگهداری از نمونه های قیر امولسیون:

بعد از پر کردن و تمیز کردن، باید مشخصات نمونه به طور مناسب بر روی ظروف نمونه نوشته شود. نمونه امولسیون باید در همان روز که نمونه گرفت شده به آزمایشگاه ارسال شود.
هر نمونه باید اطلاعاتی مانند اسم ارسال کننده، شماره سند نمونه گیری،تاریخ نمونه گیری،اسم شخصی که نمونه را گرفته، درجه و طبقه بندی و نوع محصول روی آن درج شود.
 

حمل قیرهای امولسیونی با تانکرهای دوجداره:

استفاده از تانکر دو جداره عایق از هدر رفتن دما در زمان بارگیری جلوگیری کرده و همچنین موجب صرفه جویی در مصرف سوخت میگردد، همچنین کمک زیادی در محل تخلیه از نظر حذف زمان مینماید و موجب افزایش ایمنی در زمان تخلیه شده و نیازی به گرم کردن قیر در زمان تخلیه نمیباشد و همچنین سبب آلودگی محیط نیز نمی شود.
 

مخازن تخلیه قیر: 

مخازن ثابت قیر امولسیون (افقی و عمودی) بایستی دو جداره بوده و دارای سیستم لوله کشی روغن داغ باشد. این مخازن علاوه بر دو جداره بودن و لوله کشی روغن داغ بایستی همراه یک میکسر جهت سیرکوله نمودن آن باشد.
استفاده از مخازن عمودی در نگهداری قیر امولسیونی به مخازن افقی اولویت دارد و به دلیل سطح تماس کمتر قیر در مجاورت هوا از عمر مفید قیر امولسیونی کاسته نشود.

 نگهداری قیر امولسیون

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

  •