CRS-2

قیر امولسیون تندشکن CRS-2

CRS-2 قیر امولسیون کاتیونی تندشکنی است که 65% قیر در بر داشته، به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2397M-13 به تولید می رسد.

جدول مشخصات

مشخصات حداقل حداکثر روش آزمون
تعيين کندرواني سيبولت- فيورل در دمای °50 سانتیگراد (ثانيه) 100 400 ASTM D7496
پايداري در برابر ته نشيني در 24 ساعت (%) - 1 ASTM D6930
خاصیت جدا شدن روغن از حالت امولسیون، ML35، 0.8% دی اکتیل سدیم سولفوسینات (%) 40 - ASTM D6936

توانایی پوشش و مقاومت در برابر آب:

تعیین بار ذره ای مثبت مثبت ASTM D7402
دانه بندی الک (%) - 0.1 ASTM D6933
اختلاط با سيمان (%) - 2.0 ASTM D6935

تقطیر:

مقدار روغن تقطیر شده امولسیون(%) - 3 ASTM D6997
تعيين مقدار قير باقيمانده از تقطير (%) 65 - ASTM D6997

آزمون روی قیر پسماند فرآیند تقطیر:

نفوذ در دمای ° 25 سانتیگراد با وزن 100 گرم و مدت 5 ثانيه (1/0 میلیمتر) 100 250 ASTM D5
کشش در دمای ° 25 سانتیگراد با سرعت 5 سانتيمتر بر دقيقه (سانتيمتر) 40 - ASTM D113
انحلال پذیری در تریکلرواتیلن 97.5 - ASTM ِ2042

نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی

  • آسفالت سطحی یک لایه ای

  • آسفالت سطحی چند لایه ای

  • اندود ماسه ای سند سیل

  • با فضای خالی کم

نحوه تهیه

قیر امولسیون تندشکن CRS-2 به صورت های زیر قابل تهیه می باشد:

  • فله (به صورت تانکری، فلکسی تانک و IBC تانک)

  • بشکه مستعمل در حد نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم

  • بشکه نو، 220 لیتر، وزن خالص 3 ± 200 کیلوگرم